ZEPS

http://www.zeps.cz/

 

Naše společnost vznikla v únoru, roku 2009. Od prvopočátku se naše firma zaměřila na provádění zemních a bouracích prací, které úzce souvisí s výstavbou dopravních a vodohospodářských staveb. Provádíme zemní a bourací práce v běžných i extrémních podmínkách, za použití vlastní mechanizace. 

Možná Vás také potěší, že jsme pro Vás díky spolupráci s profesionálními projektanty schopni zajistit také veškerou projektovou činnost či vyřízení stavebního povolení.

Stavíme silnice, mosty a rekonstruujeme

 V krátké době jsme navázali na letité zkušenosti v oboru dopravních staveb, a rozšířily jsme naši činnost na výstavbu a rekonstrukcí komunikací, chodníků, opěrných zdí, a v neposlední řadě i mostů.

Zkrášlujeme přírodu a vodní toky

Máme za sebou i několik realizací obnovy stávajících rybníků, či výstavby regulací toků. Naši zaměstnanci jsou plně proškoleni pro tuto naši činnost, a své vzdělání v oboru si s podporou firmy neustále doplňují.

V zimě pomáháme zejména obcích a občanům

V zimním období provádíme pro obce a města zimní údržbu, na kterou jsme plně vybaveni vlastní technikou. Našimi zákazníky jsou převážně obce, města a soukromí investoři v Ústeckém a v Libereckém kraji.